Overhead + skuggor

mars 15, 2019 - 20:13


Genom olika typer av utforskande frågor stöttar pedagogen barnen att bli aktiva läsare

mars 15, 2019 - 20:11


Känslokort

”Liten”
februari 23, 2019 - 18:01


Bokväskan

januari 4, 2019 - 17:18

Skapa en bokväska. Barnet får bära hem bokväskan med både boken (t.ex. Alfons) men också en översättning av boken (barnets modersmål). Föräldrarna kan läsa den på barnets modersmål hemma. I bokväskan kan man även skicka med en anteckningsbok där föräldern får anteckna vad barnet tyckte om boken osv.

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Att inspirera till berättande

december 30, 2018 - 10:30


Att förstå barns tankar: metodik för barnintervjuer

december 28, 2018 - 21:39

Boktips där man lär sig hur man ska göra intervjuer med barn (tex i samband med att vi påbörjar ett nytt tema).

Länk: https://www.bokus.com/bok/9789147049684/att-forsta-barns-tankar-metodik-for-barnintervjuer/

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Rita/skriva berättelser – Berättelsens struktur

Inledning -> Handling -> Avslutning
december 28, 2018 - 21:15

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Läs/berätta med hjälp av pinndockor, figurer

december 28, 2018 - 20:39


Skapa berättelser med digitala verktyg

december 28, 2018 - 20:01

OBS! Den här videon ingick i min förskollärarutbildning.

Vad letar du efter?