VGA adapter

juli 14, 2019 - 13:10
| IKT

Förskola – appar för basutbud och programkatalog

Appar i förskola och skola
mars 15, 2019 - 18:38
| IKT


Lekvärldar inspirerade av barnböcker

december 29, 2018 - 22:08
| IKT

Från lekvärldar inspirerade av barnböcker av Gunilla Lindqvist

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Draw (app)

december 29, 2018 - 11:17

”Draw” (eller Rita) är en app där barnen kan berätta och skapa med hjälp av digitala verktyg.

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Film i förskolan

december 28, 2018 - 21:35
| IKT

Länk: https://filmiforskolan.weebly.com/

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Svenska filminstitutet

december 28, 2018 - 21:34
| IKT

”Även svenska filminstitutet har på sin webbplats bra exempel på filmer, handledningar, artiklar och recensioner av film för barn. De stödjer filmpedagogisk verksamhet och samarbetar med regionala resurscentrum.”

Länk: https://www.filminstitutet.se/

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Photo story 3

december 28, 2018 - 21:24

”I detta program kan man lägga in fotografier man tagit på aktiviteter eller bilder och alster banren gjort. Man kan också spela in tal när barnen berättar om vad bilden föreställer eller skriva in korta texter. Musik kan också läggas på. Programmet är användbart på många sätt. Man kan använda det för att dokumentera hela den tematiska processen, men man kan också använda det som ett redskap för att fördjupa kunskapen inom temat. När man sparat det man gjort i programmet kan man spela upp det på vilken dator som helst som har en mediaspelare utan att man behöver ha själva programmet installerat.”

Källa: Litteraturläsning i förskolan s. 83-84

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Photo story i förskolan

december 28, 2018 - 20:51
| IKT

https://sites.google.com/site/photostoryifoerskolan/

”På webbplatsen Photostory i förskolan finns en bra handledning med korta filmer om hur man kan arbeta i programmet, t.ex. hur man importerar bilder, spelar in berättarröster och spelar in bakgrundsmusik. Även på PIMs (praktisk IT- och mediekompetens) webbplats finns bra instruktioner för hur man rent praktiskt går tillväga.”

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Exempel på digitala medier i förskolan

december 28, 2018 - 20:38
  • Högläsning med de yngsta – bokappar (Lärportalen)
  • QR-koder
  • Ägget – ett digitalt mikroskåp
  • Moviemaker
  • Imovie – redigeringsprogram
  • Musik – utveckla ert digitala musikutbud!

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Främja barns språkutveckling

december 28, 2018 - 19:54
| IKT

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_03/

Vad letar du efter?