Tårtan

november 2, 2018 - 10:48

Nu ska vi (pedagog+barn) göra en övning som heter “tårtan”. Jag (pedagog) delar in er i tårtbitar. Ni (barn) som sitter här, ni 5, ni ska fundera på “om jag var ett djur, vilket djur skulle jag vara?” var och en för sig. Ni 4, ni ska fundera på “Om jag var ett verktyg, vilket verktyg skulle jag vara då?”, ni 5 “Om jag var en stad, vilken stad skulle jag vara?” (alla funderar enskilt först). Och ni här “om jag var någon som man åker, vad skulle jag vara där?”

Sedan får alla säga sitt namn och säga vad man skulle vara.

Nu ska man i tårtbitarna bestämma en av de här olika ni har kommit upp med och så ska ni med hjälp av era kroppar visa det och så ska ni få gissa vilken det är. Tillsammans ska man t.ex. gestalta New York (vi valde central park, frihetsgudinnan, skyskrapor)

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?