Högläsning – Tips

december 28, 2018 - 21:14

Strategier för läsförståelse under högläsning (samtal)

 • Aktivera barnens kunskaper om berättelsen eller faktaboken, skapa förförståelse
 • Reda ut oklara ord eller begrepp
 • Anknyta texten till barnens egna erfarenheter
 • Förutspå fortsättningen
 • Sammanfatta innehållet

 

Gemensam läsning (för de barn som är på väg att knäcka koden)

 • Använd storbok så alla kan följa med i texten och se bilderna
 • Skapa förförståelse
 • Gå gemensamt igenom boken genom att titta på och samtala om bilderna
 • Läs boken för barnen och följ samtidigt med fingret under det som läses
 • Samtala om innehållet genom att bl.a. knyta det till barnens egna erfarenheter
 • Barnen hittar/känner igen bokstäver, ord, meningar, osv.
 • Läs texten en gång till tillsammans
 • Gör egna storböcker med text och bild tillsammans med barnen

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?