Photo story i förskolan

december 28, 2018 - 20:51

https://sites.google.com/site/photostoryifoerskolan/

“På webbplatsen Photostory i förskolan finns en bra handledning med korta filmer om hur man kan arbeta i programmet, t.ex. hur man importerar bilder, spelar in berättarröster och spelar in bakgrundsmusik. Även på PIMs (praktisk IT- och mediekompetens) webbplats finns bra instruktioner för hur man rent praktiskt går tillväga.”

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?