Rita/skriva berättelser – Berättelsens struktur

Inledning -> Handling -> Avslutning
december 28, 2018 - 21:15

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?