Svenska filminstitutet

december 28, 2018 - 21:34

“Även svenska filminstitutet har på sin webbplats bra exempel på filmer, handledningar, artiklar och recensioner av film för barn. De stödjer filmpedagogisk verksamhet och samarbetar med regionala resurscentrum.”

Länk: https://www.filminstitutet.se/

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?