Frågor att ställa i samband med matematiska aktiviteter

februari 9, 2019 - 20:34
 • Hur tänkte du nu?
 • Berätta mera?
 • Hur kan du veta det?

(Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 116)

 

Vid måltiden: 

 • Hur många brukar sitta vid mitt bord?
 • Är alla här idag?
 • Vem eller vilka är borta?
 • Hur många ska äta vid mitt bord idag?

Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 121

 

Upptäcka former i naturen och sedan rita dem för att se vilka mönster barnen har snappat upp i naturen: 

 • Hur kan en kyrka se ut?
 • Hur vill du att din kyrka ska se ut?
 • Hur kommer man in i din kyrka?
 • Vilka former kan vara bra att använda?
 • Vad händer om…?
 • Hur blir det om…?
 • Hur gör man för att…?
 • Hur tänkte du nu?

Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 134

 

 • Hur skulle du göra om du kunde?

Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 140

 

OBS! Den här boken ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?