Lekfull matematik i förskolan

Anna Kärre
februari 9, 2019 - 18:53

Källa

“Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den!

Med läroplanens mål i fokus vill Anna Kärre inspirera andra pedagoger att utveckla sitt matematikarbete. Hon beskriver hur hon och hennes kollegor har gått från skepsis till lustfyllt lärande, och hur de nu fångar upp barns matematiska funderingar mitt i vardagsrutinerna. I boken går hon också igenom matematikens olika områden och ger konkreta exempel på hur barnen i hennes förskola utforskar ämnet.”

OBS! Den här boken rekommenderades i en bok i min förskollärarutbildning (utmanande sorteringsövningar).

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?