Matematikundervisning i förskolan : att se världen i ljuset av matematik

Camilla Björklund & Hanna Palmér
februari 9, 2019 - 20:41

Källa

“Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barnens matematiklärande?

Den här matematikdidaktiska grundboken för förskolan har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

För att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att upptäcka och uppskatta matematik har förskolan en avgörande roll att spela. Boken ger dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan en beredskap att förstå:

  • matematik som ett kunskapsområde relevant för förskolebarn,
  • hur barn tänker och resonerar matematiskt,
  • hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.”

OBS! Den här boken rekommenderades i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?