Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer

Ann Granberg
februari 23, 2019 - 13:21

Källa

“Projekt- och temaarbete i förskolan vänder sig till alla som vill arbeta projektinriktat för att ge förskolebarn ett mångsidigt lärande under lekfulla former. Författarens tankar kring projekt- och temaarbete belyser fördelarna med detta arbetssätt. I boken ger hon tips och idéer kring förberedelser och uppföljningar, litteratur och material.

Bokens tyngdpunkt ligger i berättelser från projektarbeten beskrivna utifrån barns olika åldrar. Berättelserna finns där som inspirerande exempel att bygga vidare på eller som förslag till aktiviteter och metoder att utgå ifrån.

Pedagogisk dokumentation får ett eget kapitel för att understryka vikten av att observera, dokumentera och reflektera för att kunna agera och utveckla vidare.

Sist i boken finns exempel på material från olika projektarbeten samlade under rubriker som Form, Färg, Linjer, Papper och Lim.

Boken vänder sig främst till personal i förskolan men den kan även inspirera alla andra som arbetar med barn och kreativitet.”

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?