Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter

Fanny Davidsson
mars 15, 2019 - 18:41

Källa

“Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till delaktighet och inflytande samt att ­skyddas från övergrepp eller diskriminering. Att arbeta med mänskliga rättig­heter i förskolan ska vara lekfullt och lustfyllt. Författaren ger i boken kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt redskap att förverkliga rättigheterna i för­skolan genom reflektionsfrågor och övningar för pedagoger, barn och föräldrar.

Lekande rätt vänder sig till studenter inom förskollärarutbildningen samt verksam personal på förskolan.”

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år. Från ett APT

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?