Lilla nej-boken

Sarah Sjögren
mars 15, 2019 - 18:40

Källa

“Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld. Men tyvärr är verkligheten en annan. Ett litet steg på vägen för att förhindra övergrepp mot barn är att vi vågar prata förebyggande med barnen. Att lära dem att de har rätt till sina kroppar, att kunna sätta egna gränser och förstå sitt eget värde. Att kunna säga nej och berätta för en vuxen när någon har begått ett övertramp. ”

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år. Från ett APT gällande Barnkonventionen

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?