QR-koder från Bibliotek Uppsala

Konsultativt stöd
mars 15, 2019 - 18:39

QR-koder till sagor på olika språk

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

QR-koder till sagor på olika språk

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

QR-koder med youtube-länkar

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

Källor: https://konsultativtstod.uppsala.se/vara-verksamheter/forskola/sprak_och_kulturpedagoger/sprakbanken/qr-koder-och-manualer/ och https://konsultativtstod.uppsala.se/vara-verksamheter/forskola/sprak_och_kulturpedagoger/sprakbanken/

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?