Workshop rörelse inomhus

april 28, 2019 - 08:44

1. Vi började med uppvärmning till låten ”Händerna upp” av Duran & Mollan

Viktigt att tänka på:
– Att man själv deltar och genererar rörelseglädje
– Överdriv rörelserna
– Bekräfta rörelsen/upprepa instruktionen t.ex. hoppa fram och hoppa bak

 

2. Vi fortsätter med tabata till låten Move Your Body av Worfi

Denna version innehåller instruktioner för aktivitet och vila. Rörelserna utförs i ett högt tempo och vi ska bli lätt varma, komma upp i puls och andas något häftigare än vanligt. Rörelsen utförs i 20 sekunder och sedan vila i 10 sekunder. Välj själv om ni vill upprepa rörelsen eller byta rörelse efter varje intervall (20 sek). Tips och inspiration kan ni bland annat hitta på: http://balanseradebarn.se/tabata-2.html

 

3. Cirkelträning med Bamse och hans vänner

Koner placeras ut i en cirkel med ett lagom avstånd så att varje rörelse hinner utföras mellan konerna. Deltagarna placerar ut sig vid konerna minst ett barn per kon. Pedagogen i mitten ropar ut/visar en rörelse som alla ska utföra till nästa kon. Vi jobbar med begreppen medsols och motsols vilket kräver uppmärksamhet, t ex ”gå på hälarna motsols” ”hoppa medsols”. Låt barnen växelvis få leda denna aktivitet för att få vara delaktiga samt öva på att stå i centrum.

 

4. Nästa aktivitet är hinderbana och rörelsesaga där vi utmanas att träna olika grundrörelser.

I bakgrunden hörs skogsljud för att förstärka fantasin av att vi befinner oss i en skog (gör GÄRNA rörelsesagor i skogen!) . Använd gärna ansiktsfärg eller utklädnad när ni gör detta med barnen. Vi är nu alla kycklingungar som tillsammans följer varje moment av banan, tex förbi det stora trollet i grottan, över stocken, genom träsket osv.

Efter vår saga utvecklar vi hinderbanan och lägger ut ärtpåsar som symboliserar ädelstenar som vi ska hitta. Vi räknar ihop våra stenar, kategoriserar, sorterar och gör diagram på golvet. Vi diskuterar också hinderbanor och vad som passar olika åldrar, vart pedagogerna ska placera sig, förberedelse, antal barn, skaderisker osv.

5. Fallskärmen
– Exempel ett: Vi gör först en samarbetsövning där alla tar tag i tyget och sedan placerar en boll på fallskärmen. Tillsammans med hjälp av att sänka och höja tyget får vi bollen att röra sig medsols och motsols längst ut runt fallskärmen.
– Exempel två: Hälften av gruppen lägger sig på rygg under tyget medan den andra hälften tar tag i fallskärmen och hissar den upp och ned i långsamt tempo medan de sjunger sången Här sitter vi och ror, i vår lilla båt.
– Exempel tre: Börja med att dela in barnen i färger, frukter eller siffror t.ex. 1,2,3,4. För sedan fallskärmen upp och ner, och när fallskärmen är upp, ropa ut en grupp som ska byta plats under fallskärmen – t ex, alla ettor ska byta plats.

 

Skissen (nästan) förverkligad 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?