Länk till webbsida

Arbetslag N
september 16, 2020 - 17:35

Länk till vår fiktiva förskola: http://arbetslagn.weebly.com/

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

 • Arbetslag M säger

  Lyft fram det du tycker är bra – ge beröm
  Bra med länkar till styrdokument.
  Bra balans mellan bild och text. Relevanta bilder till texten. Snygg layout.
  Utförlig presentation om förskolan på första sidan. Bra innehåll och tydliga exempel på arbetssätt.
  Vårdnadshavares upplevelser av förskolan ger ett bra intryck för nya vårdshavare.

  Sådant vi inte förstår
  Finns en flik om fokusområden men det genomsyras inte genom hela hemsidan. Ej ett valt fokusområde för hela förskolan utan under en begränsad tid. Kom ihåg Lars tips om att avgränsa området och vara specifik i hur ni arbetar samt hur man presenterar arbetet med Lpfö på webben.

  Förslag på förbättringar
  Det står på första sidan att förskolan är ett föräldrakooperativ, kan vara bra att skriva någonstans på hemsidan vad det innebär. Hur mycket måste man som förälder engagera sig? Kanske information under verksamhet?

  Slutligen
  I det stora hela tycker vi att ni har gjort ett mycket bra arbete och det syns att ni har lagt ner tid och engagemang i er hemsida. Kul att ni presenterar alla pedagoger med bild! 😉

Kommentera

Kommentera

Vad letar du efter?