Bibbi lär oss lägesord!

mars 15, 2019 - 19:44


Sensoriska block m.m.

mars 15, 2019 - 19:38


Arbetsplan teknik & matematik

mars 15, 2019 - 19:36


Hur många Bibbi-lång är du?

Alan Bishop: Mätning
mars 15, 2019 - 19:11


Matematikord – jämförelseord

Gudrun Malmer
mars 15, 2019 - 18:55


Se världen med andra färger

Med geometriska former och färger
mars 15, 2019 - 18:54


Siffror på olika språk

mars 15, 2019 - 18:53


Teckna siffror, former, bokstäver och veckodagarna

mars 15, 2019 - 18:47


QR-koder länkar och manualer

Konsultativt stöd
mars 15, 2019 - 18:39

Här finns:

  • dokument med QR-koder till filmer med ord, begrepp, sagor  sånger på olika språk
  • Widgit online-dokument på flera språk
  • manualer till olika funktioner i iPad

 

QR-koder till filmer med ord och begrepp på olika språk

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

QR-koder till fler sagor och sånger

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

Länkar till Widgit online-dokument på flera språk

  • Djur

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

  • Hälsningar

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

  • Former

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

  • Frukter och bär

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

  • Färger

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

  • Siffror

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

Manualer som kan laddas ner

Manual Cloud QR app

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

Manual spärra hemknappen

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

Manual söka efter tillåtna bilder på google

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

Manual Utskrift från mobila enheter

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

Källor: https://konsultativtstod.uppsala.se/vara-verksamheter/forskola/sprak_och_kulturpedagoger/sprakbanken/qr-koder-lankar-och-manualer2/ och https://konsultativtstod.uppsala.se/

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år.

Tips på matematiska aktiviteter med de yngsta

februari 24, 2019 - 20:34


Vad letar du efter?