Representationer i diagram och tabeller

februari 9, 2019 - 18:49


Klassificering

februari 9, 2019 - 18:47


Enkel matematisk övning med barn i förskoleåldern

februari 9, 2019 - 18:43


Frågor som vi kan ställa till barnen

februari 9, 2019 - 18:38


Bodymind

februari 9, 2019 - 18:36


Exempel på utforskande projekt del 1

februari 9, 2019 - 18:34


Exempel på utforskande projekt del 2

februari 9, 2019 - 18:34


Bishops matematiska aktiviteter

februari 9, 2019 - 18:31


Undervisning i flerspråkig förskola

februari 9, 2019 - 18:28


Förslag på hur man kan arbeta med matematiska former på ett lustfyllt sätt

februari 9, 2019 - 18:26


Vad letar du efter?