Mönster i förskolan: Snöänglar

februari 10, 2019 - 15:27

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

 

Mönster

Epic Patty Cake Song (I’ll Think Of You)
februari 10, 2019 - 15:15

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Mönster i förskolans vardag

februari 10, 2019 - 15:05

Barn kan titta på hur andra har byggt sin pärlplatta och därefter skapa egna mönster.

 

Mandala – barn tycker om att fylla i. Mandala är jättebra för att upptäcka och skapa mönster.

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

När barn skapar halsband/armband osv…

Mönster och matte

Katten, musen, tiotusen
februari 10, 2019 - 14:54

https://urskola.se/Produkter/181152-Katten-musen-tiotusen-Monster-och-matte?cmpid=del:cl:20190210:urskola

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning

Stapeldiagram med förskolebarn

februari 10, 2019 - 14:50


Enkelt stapeldiagram med förskolebarn

Statistik
februari 10, 2019 - 14:24

Källa

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Tips på hur man kan göra en statistisk undersökning med barn i förskoleåldern

februari 10, 2019 - 14:22
  • Vad ska ni undersöka?
  • Hur ska undersökningen gå till?
  • Genomför undersökningen!
  • Hur ska ni göra ett tydligt diagram som skulle funka i förskolan? Ta bilder (rita) eller bygg modeller.
  • Förbered redovisning.

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Statistik för barn i förskoleåldern

februari 10, 2019 - 13:45


Sortera efter färg

februari 10, 2019 - 13:44


Sortering i utemiljön

februari 10, 2019 - 13:43


Vad letar du efter?