Pre-algebra & frågor som man kan ställa till barnen

februari 10, 2019 - 13:30

Pre-algebra (algebra = beskriva det man inte vet) (pre-algebra = förstadiet till att börja arbeta med algebra)

 • Studera – uppfatta (försöka förstå vad som händer t.ex. i ett mönster)
 • Avbilda (göra likadant)
 • Berätta vad man ser
 • Analysera
 • Säga hur det fortsätter och hur man kan veta det… (sätta ord på det man gör)
 • Göra egna mönster (tänka ut egna mönster)

 

Frågor som man kan ställa till barnen när de t.ex. skapar mönster

 • Hur kom du på det?
 • Kan du göra det på ett annat sätt?
 • På vilka sätt är de här två föremålen lika, och hur är de olika?
 • Vad händer om jag ändrar de här?
 • Vad/hur kan du göra nu?
 • Ser du något mönster i det du gjort?

Källa: Nämnaren Tema 7: Matematik i förskolan (2006)

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Mönster-övningar som man kan göra tillsammans med barnen

februari 10, 2019 - 13:30

Övningar:

 • Bygg mönster. Upprepande, växande. Hur fortsätter mönstret?
 • Gör ett rörelsemönster, ordmönster, ljudmönster (dans, takt, musik, ramsa mm.)
 • Bygg ett symmetriskt mönster (spegel, rotation, upprepning, förskjutning)

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Vad är mönster?

februari 10, 2019 - 12:56
 • Upprepning
 • Symmetri
 • Tid-årstider, dagar mm
 • Musik
 • Språk
 • Rörelse
 • Arkitekturen
 • Matematiken
 • ”Psykiska” mönster – rutiner
 • Textil
 • Bild – konst
 • Naturen

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Enkel aktivitet för mätning i förskolan

februari 10, 2019 - 12:44

Mätning handlar om att uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och fenomen som t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt och volym.

 

När barn bakar i förskolan lär de sig massor – t.ex. när de mäter upp vetemjöl kan vi koppla detta till storlek/vikt/volym, och när vi sedan lägger allt i ugnen så får vi även med temperatur. Bakning är därmed en fantastisk aktivitet som utvecklar barns matematiska förmåga.

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Katten, musen, tiotusen (spel)

februari 9, 2019 - 21:40

https://urskola.se/webbplatser/kattenmusentiotusen/

 

Katten, musen, tiotusen (program)

februari 9, 2019 - 21:39

https://urskola.se/Produkter?q=Katten%2C+musen%2C+tiotusen

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Tiggy testar: Att lita på en liter

februari 9, 2019 - 21:33

https://urskola.se/Produkter/172322-Tiggy-testar-Att-lita-pa-en-liter

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Bygga med återvinningsmaterial

Djurhus
februari 9, 2019 - 21:30


Give-a-number

Mäter om barn förstår kardinaltalsprincipen
februari 9, 2019 - 21:23

Det man gör i den uppgiften är att man har någon form av leksak (en björn) och så säger man till det här barnet “den här björnen tycker jättemycket om de här plupparna till höger”. Den älskar det. Skulle du kunna hjälpa mig och ge några pluppar till den här björnen? Så börjar man och säger “kan björnen få en plupp?” så får barnet lägga dit så många som det tror att det är. Så frågar man “är det här en?”. De säger ja. Sen går man vidare och frågar “kan nallen få två stycken?”. Så ber man dem lägga två. Så fortsätter man så tills man ser hur många barnet klarar av att lägga. Man tar bort alla från tallriken och lägger allt i en stor hög. Det man kommer kunna se här är att tidigt i utvecklingen kommer barnen alltid ge 1 när man ber om 1, när man ber om 2 eller flera kan man få vad som helst. Om man frågar dem “är det här 2?” så säger de ja. Sen ser vi en utveckling där man går från 1 2 3 och 4. Och när man har knäckt 4 så kan man fråga om vilket tal som helst i barnets tallista och det klarar av (något). Det där är en stabil utveckling som ni ser. Börjar runt ca 2.5 och pågår fram till barnet är 4 år.

Läs mer HÄR.

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Olika strategier som barn använder i de fyra räknesätten

februari 9, 2019 - 21:10

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Vad letar du efter?