Petter slår med en hammer

februari 9, 2019 - 20:45

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Utveckla barns förståelse för tid

februari 9, 2019 - 20:45

Bra att göra en klocka (i form av papper) till varje barn som visar när mamma/pappa kommer. Även visa bilder på aktiviteter som kommer innan föräldrarna kommer (utomhuslek, lunch, vila, mellanmål osv)

Kardinalitetsprincipen och tre övningar

februari 9, 2019 - 20:43

Kardinalprincipen

 • Det sistnämnda räkneordet motsvarar den totala mängden uppräknade objekt.

 

Aktiviteter

 • Räkna antal barn t.ex. vid samling (t.ex. 25 barn, det sista räkneordet 25 betyder så många tal som sitter i ringen. Att det sistnämnda räkneordet att det handlar om kardinalprincipen)
 • Brädspel
 • T.ex. flaskor ställa dem i ordning från 1-9 (sätt lappar på sensory bottles)

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Skolverket förskolans matematik

februari 9, 2019 - 20:43

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-matematik/F%C3%B6rskola/450_forskolansmatematik

(Moduler på skolverket)

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

One, two, lots! : Measuring your child’s number-knower level

februari 9, 2019 - 20:42

OBS! Filmklippen ingick i min förskollärarutbildning.

Gelman och Gallistels fem principer och tips

februari 9, 2019 - 20:42


Matematikundervisning i förskolan : att se världen i ljuset av matematik

Camilla Björklund & Hanna Palmér
februari 9, 2019 - 20:41

Källa

“Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barnens matematiklärande?

Den här matematikdidaktiska grundboken för förskolan har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

För att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att upptäcka och uppskatta matematik har förskolan en avgörande roll att spela. Boken ger dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan en beredskap att förstå:

 • matematik som ett kunskapsområde relevant för förskolebarn,
 • hur barn tänker och resonerar matematiskt,
 • hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.”

OBS! Den här boken rekommenderades i min förskollärarutbildning.

Frågor som gynnar kommunikation

februari 9, 2019 - 20:40

Frågor som gynnar kommunikation

 • Öppna frågor som kan ge olika svar och som leder till att barnet reflekterar över processen.
 • Varför?
 • Vad beror det på? Blir det alltid så?
 • Vad händer om?
 • Hur tänkte du då?
 • Varför blir det så? Blir det alltid så?
 • Vilken likhet/skillnad ser du?
 • Hur skulle du göra om du kunde?

 

Källa:  Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 140

OBS! Den här boken ingick i min förskollärarutbildning.

Fia med knuff

februari 9, 2019 - 20:39


Andra sätt att räkna på

februari 9, 2019 - 20:39

Andra sätt att räkna på…

 • Hörselräkning – är att räkna ljud
 • Förflyttningsräkning – är att flytta något medan man räknar
 • Baklängesräkning – är viktigt när det gäller subtraktion

 

Hörselräkning – räkna ljud. Den här förmågan kan vi öva upp genom att blunda och så klappar man och så berättar man hur många klapp. Alla blundar, sen när hon har klappat klart så säger ni hur många klapp det var. Man kan knacka också.

 

Förflyttningsräkning – Vi flyttar något samtidigt som vi räknar. Det ligger fullt med knappar och så vill vi veta hur många som ligger där. Då ser vi enkelt vilka som vi har räknat och inte räknat.

 

Baklängesräkning – Viktigt när vi räknar subtraktion. Om barn kan kan räkna förbi det första tiotalet, räkna från 12 och nedåt (förbi det första tiotalet) så uppvisar de ofta goda kunskaper i enklare addition och subtraktion. De menar att det kan vara ett mål att sträva mot innan skolstarten i förskolan. Finns t.ex. ramsor för baklängesräkning. Fem fina fåglar, fem små apor, fem ballonger, tio indianer, raketen “10 9 8 7…”

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Vad letar du efter?