Matematiska aktiviteter

februari 9, 2019 - 20:36

På smartboard eller Ipad:

 

Rudolf

Hej jag heter Rudolf, hjälp mig att räkna djuren på min gård.

Hur många lamm finns på min gård?

Hur många kycklingar finns på min gård?

Hur många hästar finns på min gård?

Hur många katter finns på min gård?

Hur många syskon har jag på min gård?


Tack för hjälpen! Vi syns snart igen. (Skriv ut alla siffror)

Klicka här för att komma till instruktionerna

 

Sagan om Kanin

Rumsuppfattning här också. Kuddar/former.

Det här är en kanin.

Kanin hittar en kub.

Kanin sitter uppe på kuben (lägesorden uppepå)

Kanin sitter framför/bakom kuben

Kanin sitter bredvid kuben.

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Frågor att ställa i samband med matematiska aktiviteter

februari 9, 2019 - 20:34
 • Hur tänkte du nu?
 • Berätta mera?
 • Hur kan du veta det?

(Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 116)

 

Vid måltiden: 

 • Hur många brukar sitta vid mitt bord?
 • Är alla här idag?
 • Vem eller vilka är borta?
 • Hur många ska äta vid mitt bord idag?

Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 121

 

Upptäcka former i naturen och sedan rita dem för att se vilka mönster barnen har snappat upp i naturen: 

 • Hur kan en kyrka se ut?
 • Hur vill du att din kyrka ska se ut?
 • Hur kommer man in i din kyrka?
 • Vilka former kan vara bra att använda?
 • Vad händer om…?
 • Hur blir det om…?
 • Hur gör man för att…?
 • Hur tänkte du nu?

Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 134

 

 • Hur skulle du göra om du kunde?

Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 140

 

OBS! Den här boken ingick i min förskollärarutbildning.

Petter och hans fyra getter

Einar Norelius
februari 9, 2019 - 20:32

Källa

“I en stuga bodde Petter med en katt och fyra getter. Hela dagen måste Petter valla sina fyra getter. Mitt i skogen i en sten bodde trollet Ludenben. Ludenben var alltid arg – alltid hungrig som en varg. Petters getter åt han upp, fastän Petter ropa “Stopp”. Då var katten Murre Svart tvungen att gripa in. En klassisk barnsaga på rim som man lätt lär sig utantill.”

OBS! Den här boken rekommenderades i min förskollärarutbildning.

Mollan och mormor

Lena Anderson
februari 9, 2019 - 20:32

Källa

“Ibland får Mollan sova över hos Mormor. Oj, vad de har mycket att göra då. De äter frukost, pratar och pratar. Sätter på sig skorna och går ut och går. Sen går de hem och myser och läser saga.

Mollan är Mormors allra bästa kompis. De upptäcker världen tillsammans! Och världen runt Mormors hus är ett stort äventyr.”

 

Hänvisar även till: Små barns matematik – undervisning och lärande NY! av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2016). Sida 137 samt 142-148

OBS! Den här boken rekommenderades i min förskollärarutbildning.

Problemlösning/Problem solving

februari 9, 2019 - 20:30


Transition/övergång

februari 9, 2019 - 20:29


lmplications for an effective early years mathematics pedagogy

februari 9, 2019 - 20:27


Föreläsning rumsuppfattning, mätning, former

Avstånd, Riktning, Höjd, Djup, Slutenhet, Placeringar
februari 9, 2019 - 20:26

Rumsuppfattning – vad är det? Jo det handlar om att orientera sig i rummet eller i omvärlden kan man säga. Men också att kunna beskriva föremåls lägen i rummet.

 

Mätning handlar framför allt om att man gör en jämförelse, man jämför två objekt t.ex. med varandra.

 

Att uppfatta former är också en del av rumsuppfattningen men det är också en förutsättning för en förståelse av geometri.

 

Geometri handlar om egenskaper hos geometriska former, och problem och kroppar där också såklart.

 

Vi har först det matematiska böckerna och då har vi ett antal begrepp som avstånd, riktning, höjd, djup, slutenhet och placeringar. I Anna Palmers bok arbetar man bara med begreppet sträcka. Det kan vara väldigt intressant också att utforska tillsammans med barnen.

 

Avstånd: Handlar om sträckan från en punkt till en annan punkt. Genom att röra sig runt i rummet så utvecklar barn kunskap som har med avstånd att göra. Eller som Erik med bordet. Eller när barnet kastar en boll så bedömer barnet avstånd – man kan inte kasta allt vad man kan för då kommer det t.ex. för högt upp. Men inte bara avstånd, utan riktning också. Om jag ska kasta till dig så kan jag inte kasta åt något annat håll. De här sakerna är väldigt centrala i vissa sporter, t.ex. en hockeyspelare bedömer avstånd när hen ska tackla någon (hur nära får jag åka, hur fort får jag åka t.ex. in i situationen). De här begreppen är jätte centrala.

 

Riktning: Handlar om att ha en orienteringsförmåga, som barnet visar genom att de hittar dit de ska, eller att de kastar bollen dit de ska.

 

Höjd: Höjd utvecklar det lilla barnet som kryper och så, när de reser sig upp så börjar de utveckla den här höjdförmågan. Eller när de klättrar upp i klätterställningen så får de erfarenheter som har med höjd att göra, och det verkar som att barn har någon slags stoppinstikt för höjder, att inte klättra för högt upp för då kan det bli för farligt.

 

Djup: Handlar om att både uppleva och se djup. Man har gjort undersökningar som visar att barn som lärt sig att krypa, de kryper inte över saker som de upplever har ett djup under. T.ex. när man lägger barnet på ena sidan och en glasskiva med ett fiktivt djup, och sedan mamma på andra sidan. Barnet vill krypa över till mamma men de flesta barn gör inte det. Utan det blir för farligt. Djupinsikten ger barnen en förståelse för att undvika faror osv.

 

Slutenhet: Handlar om att få erfarenhet om att vara innanför och utanför kan man säga. Det erövrar barn t.ex. när man leker katt och råtta (råttan inne, katten ute). Då kan barn få sådana erfarenheter, eller när de bygger med lego och bygger hagar där djuren är innanför eller där djuren är utanför.

 

Placeringar: I förskolan får de erfarenhet av det i sagor, sånger, ramsor på olika sätt. De tre bockarna Bruse är ett bra exempel med bockarna som går över bron och trollet som är under bron. En lek som vi ofta glömmer bort, där vi kan öva placeringar, när vi pratar om fågel, fisk och mittemellan, så kan man bli mer specifik än så när man pratar om vart man gömt sin nyckel.

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Träna barns abstrakta- och synminne

februari 9, 2019 - 20:25

Synminne – för att komma ihåg ett större antal av något försöker vi gruppera dem (I vardagsmat pratar man ibland om fotografiskt minne. De flesta av oss kan hålla 5-7 detaljer i minnet en kortare stund. Och för att komma ihåg ett större antal så brukar vi gruppera dem på något sätt, eller ta hjälp av vårt ordminne, t.ex. två blå en röd en gul. Två blå en röd en gul. Så kan man memorera och höra det också. Det här kan man träna t.ex. i Kims lek. Ofta så tänker man på föremålen som ligger under filten (något) och när pedagogen lyfter så har man gjort någon slags gruppering som hjälper en då)

 

Abstrakt seende – utvecklas genom att barn på olika sätt utvecklar förmågan att skapa inre bilder, genom att tänka sig, att göra sig föreställningar om och komma ihåg (T.ex. när vi läser för barnen så kan de utveckla den förmågan. Också i Kims lek här också. Eller berättelser om vi berättar olika saker. Inte bara sagor utan också berättelser.)

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Kojor gynnar barns matematiska språk

februari 9, 2019 - 20:25

Leka i kojor

I matematiskt språk – bedömer barnet rumslig storlek och slutenhet

 

Barn tycker det är roligt att leka i kojor. Det ger barn erfarenheter som gynnar rumsuppfattningen – trånga utrymmen, att vara innanför, kompisarna som är utanför (som man bara hör och inte ser). I matematiskt språk så bedömer det här barnet rumslig storlek och slutenhet. Det kan vi också informera föräldrarna om.

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning

Vad letar du efter?