Mathematics Through Play in the Early Years

Kate Tucker
februari 9, 2019 - 20:25

Källa

OBS! Den här boken ingick i min förskollärarutbildning.

Lär dig former med Barbapapa

Annette Tison Talus Taylor
februari 9, 2019 - 20:24

Källa

OBS! Den här boken användes i ett exempel i min förskollärarutbildning

Mäta yta och volym

februari 9, 2019 - 20:23

Mäta yta och volym

 • Att leka med vatten, snö och sand ger barnen erfarenheter av vikt och volym (hur mycket något rymmer). På samma sätt skaffar barnen erfarenheter av yta (hur stor plats något tar).
 • Volym: rymmer, full, tom, rymlig

 

Vi kan mäta yta och vi kan mäta volym. Och när vi mäter yta och volym så mäter vi hur stor plats något tar, respektive hur mycket något rymmer. Och att leka med vatten, snö och sand ger barn många erfarenheter av detta.

 

Frågor som vi kan ställa till barn som håller på och utforskar detta i sandlådan:

 • Vilken hink väger mest?
 • Vilken hink rymmer minst?
 • Varför rinner det över?”

Och här har vi lite begrepp till volym (rymmer, full, tom, rymlig).

 

Eller om vi tittar på barnen som har byggt en koja:

 • Hur många barn får plats i kojan?
 • Varför blir det plats för två barn till när pedagogen lämnar kojan?”

 

Mäta vikt

 • Bestämma den massa som ett objekt består av
 • Väga: tung, lätt, lika tung, olika vikt
 • Allt som är stort måste inte vara tungt

 

Att mäta vikt: Det innebär att bestämma den massa som ett objekt består av. På samma sätt som man mäter t.ex. längd så kan man också mäta massa eller vikt. Det kan ordnas i storleksordning, och bestämmas med måttenheter. Vilka använder vi då? T.ex. kilogram och gram, ton osv. Utan enheter så uppskattar vi med begrepp som lätt och tung. Och allt som är stort måste faktiskt inte vara tungt. T.ex. den stora ballongen den väger inget i handen, och så har vi de här små stålkulorna som väger tungt i handen. Kan vara intressant att undersöka med barnen, hur det kommer sig mellan vikt och volym.

 

Balansvåg

Perfekt hjälpmedel att arbeta med. Dels väga med kroppen (händerna) eller en balansvåg. Det kan man också bygga själv – en galge och 2 st hinkar. Vi kan lägga olika saker i hinkarna och se vad saker och ting väder och vad behöver vi ta bort/lägga till för att få jämvikt? Vi kan först väga i händerna och gissa vilken som väger mest eller minst. Och så testar vi i hinkarna och se om vår hypotes stämde.

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning

Bild och matematik

februari 9, 2019 - 20:20

Pedagogen:

 • Närvarande pedagog som visar intresse och uppmuntran
 • Utmana genom att ställa reflekterande frågor (barnen kan annars stanna upp och kommer inte vidare. Och då kanske man måste säga “kan du bygga en bro här mellan de här två husen så att bilen kan köra vidare?” – så att de får börja reflektera kring olika fenomen, storlek t.ex.)
 • Bra att provbygga själv med materialet (T.ex. om inget händer med materialet så kan pedagogen sätta sig där själv och börja bygga för att locka dit fler barn)
 • Hjälpa barnen med definitioner av begrepp (“Aha du menar över, du vill ha den under, aha du vill ha en längre pinne, är den här för kort?”)

 

Miljön:

 • Variation av olika typer av material för att barnen ska kunna vara kreativa i sina byggen
 • Likhet/olikhet, kontraster som tangerar med varandra – att man t.ex. har olika typer av träklossar. “Oj den här klossen är jättelätt trots att den är lika stor som den här. Hur kan det komma sig?” Så har man den här skillnaden på olika sätt så kan barnen reflektera.
 • Lättöverskådligt – Lätt för barnen att se vad som finns och kunna skapa sig en kreativ bild i huvudet “det här vill jag testa”, och att det är lätt för dem att plocka undan
 • Lättillgängligt så att inte barnen ska kunna gå och fråga om material utan det ska finnas tillgängligt för dem
 • Inspirerande – t.ex. måla klossarna. Hur kan man få det inspirerande? T.ex. bilder på olika byggnader. Man kan ha bilder på tidigare byggen som barn har gjort, eller arkitektur, eller andra saker som barnen kan lockas av.
 • Bra med plats – är det trångt så att andra barn kommer och river så kommer det bli bråk osv. Trevligt också att kunna bygga med en kompis.
 • Ljus – LED-ljus (blir aldrig varma och är inte brandfarliga). Skapar ett visst djup eller stämning i bygget.

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning

Bygg och konstruktion

Mia Mylesand
februari 9, 2019 - 20:02

http://byggochkonstruktion.blogspot.com/

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning

Bygga med skugga och ljus

februari 9, 2019 - 20:02

Bygga med skugga och ljus

Vad skulle man kunna ha möjlighet att reflektera kring när man arbetar med ljus och skugga? Vad händer om jag t.ex. flyttar bordet eller bygget? Varför blir figuren olika stor om jag är längre ifrån eller närmare? Vad händer om jag vrider på mitt bygge? (Blir tredimensionellt). Då finns det möjlighet att reflektera “aha det ser ut så från det perspektivet” och barnen kan fota från olika vinklar. Man kan bygga med lera på det sättet. Avstånd, närhet, olika perspektiv, konkretisera, tredimensionalitet.

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning

Vad kan barnen bygga med?

februari 9, 2019 - 19:58

Vad kan barnen bygga med?
Det här det som Mia Mylesand kategoriserar byggmaterial i:

 • Basmaterial (sådant som man inte byter så ofta utan det är ganska fast, papprör, klossar osv),
 • dekorationsmaterial (sådant som sätter mer karaktär på bygget, om man har en projekt och t.ex. arbetar med naturen så vill man ha naturmaterial som plast eller tygblommor osv),
 • besjälade material (ofta vill barnen bygga för någon och det kan också varieras, t.ex. ett projekt där man pratar om djur eller någon sagofigur eller man kan fotografera sina kompisar och sig själv och plasta in och göra små dockor),
 • utebyggsmaterial (bygga stort för att uppleva längd och tyngd med hela kroppen, “oj den här brädan var så tung” och
 • föränderligt material (t.ex. sätta ihop is med salt/färg för att “limma” ihop dem)

 

Basmaterial

 • Lego, duplo
 • Kaplastavar, långa trästavar
 • Träklossar i olika färger
 • Mjuka byggklossar
 • Papprör
 • Tillsågade träbitar
 • Små tegelstenar
 • Kartonger
 • Glasblock
 • Balansplattor
 • Spånskivor
 • CD-skivor
 • Kakel
 • Sugrör

 

Dekorationsmaterial

 • Glasspinnar
 • Tygbitar
 • Glitter
 • Plastblommor
 • Snäckor
 • Kapsyler
 • Lock
 • Tejprullar
 • Sytrådsrullar
 • Färgat material
 • Små lampor och ljusslingor
 • Naturmaterial som kottar, kastanjer och stenar

 

Besjälat material

 • Fota och plasta in bilder på barnen, och skapa egna “dockor” av dem

 

Föränderligt material

 • Sand
 • Is

 

Utebyggsmaterial

 • Träbitar i olika former
 • Stubbar
 • Träskivor
 • Plastbunkar
 • Hinkar
 • (tomma och fyllda igenklistrade) burkar och annat återvinningsmaterial
 • Slangar
 • Hängrännor
 • Rör
 • Plastrullar

OBS! Dessa tips ingick i min förskollärarutbildning

Bygg två och tredimensionellt

Magnet klasset /bygg och konstruktion i förskolan
februari 9, 2019 - 19:58

https://www.lekolar.se/sortiment/leka/byggsystem/magnetiska-byggklossar/magnet-klasset/

Bygg och konstruktion i förskolan

Mia Mylesand
februari 9, 2019 - 19:56

OBS! Innehållet i en föreläsning grundade sig på innehållet i denna bok (i min förskollärarutbildning)

Utveckla barns rumsförståelse genom finmotoriska aktiviteter

februari 9, 2019 - 19:32


Vad letar du efter?