Stina Braxell – Skapande barn

– Att arbeta med bild i förskolan
november 2, 2018 - 11:50


Intro skapa, bild färg & form s. 4-24 & 79

november 2, 2018 - 11:50


Stina braxell skapande barn s. 62-77, 78-91 & 118-131

november 2, 2018 - 11:49


Undervisa i pedagogiskt drama s. 127-146

november 2, 2018 - 11:49


Lekens möjligheter s. 18

november 2, 2018 - 11:49


Undervisa i pedagogiskt drama s. 58-81 & 82-126

augusti 30, 2018 - 17:45


Leka för att lära: utveckling, kognition och kultur – Kap 9-10

juni 29, 2018 - 14:01


Utbildningsvetenskap för förskolan – Kap. 13

juni 29, 2018 - 14:01


Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande S. 49–147

juni 29, 2018 - 13:59


Att bli förskollärare – Kap 4

juni 29, 2018 - 13:59


Vad letar du efter?