Från kända sånger till Babblarsånger

oktober 8, 2020 - 15:09


Sångfiskar (fiskespel)

november 11, 2019 - 08:44


Husvisan m.m.

mars 15, 2019 - 20:24


Sånger, ramsor m.m.

mars 15, 2019 - 20:21


Matramsa

mars 15, 2019 - 20:14


Bockarna Bruse (TAKK)

mars 15, 2019 - 20:09


Katten Whiskas

mars 15, 2019 - 20:07


Sånger med TAKK

mars 15, 2019 - 19:52


QR-sånger

mars 15, 2019 - 19:47


Sånglekar

november 2, 2018 - 13:33

Övning 1:

Vad: Gå i takt till polskan
Hur: Vi gick i tretakt. Den snubblar lite. Vi går runt och gör tretakten.

 

Övning 2:
Vad: Framåt
Hur: ”Framåt framåt framåt framåt, tillbaks igen tillbaks igen tillbaks igen tillbaka. Lunka på
lunka på, i min gamla kofta, lunka på lunka på, det gör jag ganska ofta. Hade jag hade jag
stövlar och galoscher skulle jag skulle jag aldrig gå i tofflor.”

 

Övning 3:
Vad: Dansa alla i en ring
Hur: ”Dansa i en ring, o dansa i en ring, o dansa i en ring o dansa i en ring, dansa alla, dansa
alla, dansa alla i en ring. Dansa alla, dansa alla dansa alla i en ring. O dansa en och en o dansa
en och en o dansa en och en o dansa en och en, dansa alla, dansa alla, dansa alla, dansa alla i
en ring. Och dansa två och två och dansa två och två….”

 

Övning 4:
Vad: Jag gick ut i ett främmande land
Hur: ”Jag gick mig ut i främmande land, där mötte jag en gammal man, han frågade mig så,
vart jag skulle gå, vart landskap jag kommer ifrån? Jag kommer ifrån (snurreland) och den
som inte snurra kan, han är inte kommen från snurreland”

 

Övning 5:
Vad: Klassiska midsommar sånger (räven raskar över isen, tre gummor, jungfru skär)
Hur: Vi gör de klassiska rörelserna till respektive sång.

 

Övning 6:
Vad: Räven, råttan och grisen
Hur: ”Det var räven, råttan och grisen, som skulle gå över isen, då kom det fram en gammal
man, med stav i hand och jaga dem i land” + rörelser

 

Övning 7:
Vad: Svarte ormens dans
Hur: ”Detta är svarte ormens dans, han bor under en sten. Han har just tappat bort sin svans
och vill ha den igen. Inte du, jag frågar dig, har du en liten svans som tillhör mig?”

 

Övning 8:
Vad: Sju steg
Hur: ”Det var en, det var två, det var tre, det var fyra, det var fem, det var sex, det var sju.
Tralallalalala tralalalal la Å HOPP + rörelser”

 

Övning 9:
Vad: Adams sju söner
Hur: ”Adam hade sju söner, sju söner hade Adam. Adam hade sju söner, sju söner hade
Adam. Alla hade de besvär, alla hade de såhär. Sju söner hade Adam.”

 

Övning 10:
Vad: Rumba kataya
Hur: ”Rumba Kataya ya Rumba kataya. Rumba Kataya ya Rumba kataya”. Vi går runt och
skakar rumpan och stannar vid någon och säger ”Ya!”. Den andra personen säger också ”Ya”
och vänder sig om och skickar ”Ya” vidare till sista personen. Sedan går ledet åt det hållet.

 

Övning 11:

Vad: Tjuderuttan sa räven
Hur: ”Tjuderuttan sa räven, han mötte (Namn) på vägen. Hon hade en (apelsin t.ex.) i näven,
får jag smaka sa räven? (Svar). (Svar) sa räven, får jag smaka sa räven?

 

Övning 12:
Vad: Bombalida (jiddish) och hulida oida (samiska)
Hur: Vi sjunger sångerna och gör en enkel puls.

 

Övning 13:
Vad: Bro bro breja
Hur: ”Bro bro breja, stockar och stenar, alla goda renar, ingen slipper här fram, här fram
förrän han säger sin kärastes namn. Vad heter han? Har du tagit prästens sko, prästens sko
prästens sko? Har du tagit prästens sko, ja eller nej?” + rörelser

För samtliga aktiviteter: Man sitter i en ring och skapar gemenskap, samspel, turtagning & att alla inkluderas. Alla får synas och höras, speciellt sånger som tjuderuttan och räven. Alla får synas och lära sig varandras namn, samt använda sig av sin fantasi. Även föra vidare vårt kulturarv. Aktiviteterna kan t.ex. varieras genom att ha olika takter. Även byta miljö och ha andra rörelser. Alternativt byta ut texten, eller vissa ord i sångtexterna som barnen skapar.

 

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Vad letar du efter?