Alfabetet

oktober 8, 2020 - 15:26


Genrer i de tidiga åren

oktober 8, 2020 - 12:24


Barns glädje i att förstå sig själva och den värld de lever i

oktober 8, 2020 - 12:21


Arbeta med skönlitteratur och sagor

oktober 8, 2020 - 12:20

Böcker som:

 • Inte blundar för olikheter
 • Undersöker uppfattningar som visar på varför människor i samhällen betraktas på ett visst sätt.
 • Skapar utrymme för handling i viktiga sociala frågor
 • Hjälper oss att undersöka vår egen historia genom att ge den en röst som annars kanske tystas
 • Hjälper oss att ifrågasätta varför vissa grupper betraktas som ”de andra”

Bearbeta

 • Lyhördhet
 • Trygga samtal
 • Tid för drama, lek och rollspel
 • Lösningar/alternativ
 • Gott om tid

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Cirkelmodellen

oktober 8, 2020 - 12:19

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Janks förändringsmodell

oktober 8, 2020 - 12:17

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Repertoarmodellen

oktober 8, 2020 - 12:17

Praktiker som stödjer kodknäckandet

 • Barnet ska få ”knäcka koden” för skrivna texter genom att lära sig känna igen strukturer och mönster, alfabetet, fonemljud, stavning, och skriftspråkskonventioner.
 • Barnet blir språkligt medveten och förstår hur ordval påverkar textens budskap.
 • Förstår texters struktur och hur text ska läsas. Barnet får möjlighet att vara kodknäckare.

 

Praktiker som stödjer textskapande

 • Barnet behöver ges möjlighet att skapa meningsfulla texter såväl skrivna som muntliga och få använda sina erfarenheter från andra kulturella sammanhang i meningsskapandet.
 • Barnet får lära sig att olika texter har olika syften, struktur och ton . Förstå att det finns olika genrer och att textskaparen använder olika metoder inom olika genrer.
 • Barnet blir en medveten textskapare.

 

Praktiker som stödjer textbruk

 • Barnet ska få möjlighet att utvecklas till att kunna bestämma vad som är viktigt i en text, skumläsa, ställa specifika frågor, koppla till sig själv och sammanfatta.
 • Barnet lär sig syfte och avsikt med texter av olika slag samt utvecklar kunskaper i hur textstrukturer kan se ut.

 

Praktiker som skapar utrymme för kritisk analys

 • Barnet ska få utveckla sin förståelse för att texter aldrig är neutrala utan representerar ett visst sätt att se på världen, en röst eller ett intresse.
 • Barnet får fokusera på hur texter konstrueras i olika sammanhang. Utifrån intressen och med vilka värderingar.
 • Barnet lär sig att ställa frågan, Vad vill texten säga mig? Vilka röster finns? I vems intresse?
 • Barnet utvecklar förståelse att texter kan undersökas och även skrivas om på ett nytt sätt.
 • Barnet blir en kritisk textanalytiker.

 

Pedagogens roll

 • Att kunna sätta barns analytiska förmåga i rörelse.
 • Skapa möjligheter för barnet att kunna  undersöka texter kritiskt.
 • Erbjuda barnet nya sätt att tala om texter.
 • Allt det här måste ske parallellt.

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Glad påsk (med barnens händer)

november 11, 2019 - 08:59


Färgerna med Sign Up

november 3, 2019 - 21:13

Ut med språket

juli 14, 2019 - 13:15

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

 

 

Vad letar du efter?