Teckna kniv, gaffel, tallrik m.m.

mars 15, 2019 - 18:53


Teckna haklapp

mars 15, 2019 - 18:52


Teckna lussebulle, macka, pepparkaka m.m.

mars 15, 2019 - 18:51


Teckna siffror, former, bokstäver och veckodagarna

mars 15, 2019 - 18:47


Astrid Lindgren + några andra figurer

Astrid Lindgren + några andra figurer
mars 15, 2019 - 18:45


Stadier i skrivutvecklingen + språk som fokusområde

mars 15, 2019 - 18:45


Teckna olika typer av protein, kolhydrater och tillbehör

mars 15, 2019 - 18:43


Arbeta med barnens namn

februari 12, 2019 - 13:42


Bok: Borgholmsmodellen

februari 12, 2019 - 13:39

Källa

“På förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter.

Boken innehåller språksamlingar med konkreta övningar i en tydlig struktur och gång. Samlingarna finns för två åldrar, cirka 2,5-4 år och 4-6 år. Varje samling fokuserar på en språklek, en ramsa och en aktivitet som utgår från en högläsningsbok.

I materialet ingår sånger att lyssna till digitalt samt kopieringsunderlag med bilder i färg som används i samlingarna. Bilderna kan också köpas separat i en bildkortsask. I materialet ingår också en studiehandledning för fortbildning i grupp.”

Borgholmsmodellen

februari 12, 2019 - 13:18

Källa

“Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom första gången ut 1994 efter en översättning och bearbetning till svenska av det danska materialet, som ingick i den vetenskapliga studien i det nu så välkända Bornholmsprojektet.  Det är också därifrån den första svenska utgåvan har fått sitt namn, numera kallad ”originalversionen” (Häggström, Ingrid). Modellen har sedan dess stimulerat många  barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Bilden här ovan illustrerar Bornholmsmodellens struktur och språklekgrupper. Under åren som gått har många förbättringar och tillägg i form av kompletterande material tillkommit.  De illustreras på bilden av balkonger på huset. Själva stommen i Bornholmsmodellen och planeringen med de 32 veckornas språklekar, är emellertid desamma.

I Bornholmsprojektet följde forskarna två grupper av 6-åringar under ett läsår. Den ena gruppen fick fungera som experimentgrupp.  Gruppen fick dagliga språklekar under 8-månader. Den andra gruppen tillhörde en kontrollgrupp, där lärarna inte fick några speciella instruktioner om språklekar. Ur varje grupp identifierades elever som man ansåg ligga i riskzonen, för att senare utveckla dyslexi. Alla barn drog nytta av projektet men det var riskgruppsbarnen, som var de stora vinnarna!

Vissa speciella framgångsfaktorer redovisades när resultatet från Bornholmsprojektet presenterades. Dessa var följande:

  • språklekarna lektes dagligen under 15-20 minuter.
  • alla barn i gruppen, utan undantag, deltog i språklekarna.
  • gruppen omfattade ca 10-12 elever.
  • svårighetsgraden ökade successivt över tid
  • delar av programmet repeterades under 8 veckor på hösten i årskurs 1.

Slutsatsen blev att det går att träna upp en fonologisk medvetenhet. Genom ett strukturerat program med språklekar som sträcker sig över lång tid, kan eleverna göras läsberedda och ge dem en bättre lässtart.

Nu finns även ett urval av passande lekar för 4-5-åringar. Ett 8-veckors program finns numera i boken. De första språklekgrupperna passar utmärkt att börja med redan i förskolan.”

Vad letar du efter?