Tema: Pippi Långstrump

Aktiviteter som sammanfattar hela språk och kommunikation kursen
januari 4, 2019 - 19:37


Funktionaliserat arbetssätt

januari 4, 2019 - 19:17

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Lek med ljud

januari 4, 2019 - 19:08

“Ho aj aj aj aj buff”

“Bä, Bä”

“Ålle-Bålle Böö”

“Nicko Ticko Tinn”

“Dinkeli dunkeli doja”

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Bokväskan

januari 4, 2019 - 17:18

Skapa en bokväska. Barnet får bära hem bokväskan med både boken (t.ex. Alfons) men också en översättning av boken (barnets modersmål). Föräldrarna kan läsa den på barnets modersmål hemma. I bokväskan kan man även skicka med en anteckningsbok där föräldern får anteckna vad barnet tyckte om boken osv.

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Att inspirera till berättande

december 30, 2018 - 10:30


Film i förskolan

december 28, 2018 - 21:35

Länk: https://filmiforskolan.weebly.com/

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Språkutveckling

december 28, 2018 - 21:31

http://www.kodknackarna.se/startsida/kod-knackarnas-material/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Fast 2007

december 28, 2018 - 21:18

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Barns tidigare erfarenheter av literacy

december 28, 2018 - 21:16

Tanken bakom formuläret är att lärarna ska kunna utnyttja barnens tidigare erfarenheter av och kunskaper om språkets olika sidor i skolans undervisning, vilket förklaras i ett följebrev till föräldrarna. Formuläret har bland annat följande punkter:

My child:
x recognises print on the packaging of some items when we are shopping. If so. Please list some of these.
x looks at and “pretend” reads familiar picture books e.g.
x looks at toy catalogues to compare products and prices e.g.
x watches programs on TV or video e.g. cartoons, sport, quiz, shows, news, documentaries, soaps, children’s programs in languages other than in English. Please list.
x listens to told stories e.g.
x plays card games e.g.
x recognises icons on the computer screen. Give some examples

Källa: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf (s. 184-185)

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Rita/skriva berättelser – Berättelsens struktur

Inledning -> Handling -> Avslutning
december 28, 2018 - 21:15

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Vad letar du efter?