Språkutvecklande arbetssätt

december 28, 2018 - 20:25

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_03/

OBS! Den här artikeln ingick i min förskollärarutbildning.

 

Skapa berättelser med digitala verktyg

december 28, 2018 - 20:01

OBS! Den här videon ingick i min förskollärarutbildning.

Uppmärksamma barnens alla språk

december 28, 2018 - 20:00

Språkpromenad

december 28, 2018 - 19:59

OBS! Den här videon ingick i min förskollärarutbildning.

Språkbygge

december 28, 2018 - 19:57

Högläsning

december 28, 2018 - 19:56

Högläsning med de yngsta

december 28, 2018 - 19:55

OBS! Den här videon ingick i min förskollärarutbildning.

Främja barns språkutveckling

december 28, 2018 - 19:54

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_03/

Språk, lärande och identitet

december 28, 2018 - 19:53

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_03/

 

 

Högläsning

december 28, 2018 - 19:44

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_01/

 

 

Vad letar du efter?