Språkpromenad

december 28, 2018 - 19:59

OBS! Den här videon ingick i min förskollärarutbildning.

Språkbygge

december 28, 2018 - 19:57

Högläsning

december 28, 2018 - 19:56

Högläsning med de yngsta

december 28, 2018 - 19:55

OBS! Den här videon ingick i min förskollärarutbildning.

Främja barns språkutveckling

december 28, 2018 - 19:54

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_03/

Språk, lärande och identitet

december 28, 2018 - 19:53

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_03/

 

 

Högläsning

december 28, 2018 - 19:44

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_01/

 

 

Observationsschema för högläsning och litteratur

december 28, 2018 - 19:40

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_01/

Högläsning

december 28, 2018 - 19:34

Ladda ned dokumentet här eller på https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/021-Lasa-o-beratta/del_01/

Barnanpassat tal

december 28, 2018 - 19:08

Barnanpassat tal – rösten

 • Tonläge- förhöjd eller sänkt grundton (mammaton), överdriven intonation
 • Talhastighet – långsammare tal
 • Pauser- fler och längre pauser till små barn
 • Vanligt med skratt i talet

 

Barnanpassat tal – morfologi och syntax

 • Yttrandelängd- kortare yttranden
 • Imperativer- fler imperativer till små barn (uppmaningar)
 • Frågor- fler frågor till små barn (slutna frågor)
 • Meningskomplexitet – färre bisatser
 • Verbformer, tempus – mera presens

 

Barnanpassat tal – lexikon

 • Ämnesval som är relaterat till barnets kropp och närmaste omgivning
 • Begränsat ordförråd
 • Färre pronomen och fler substantiv
 • Värderande ord och uttryck

 

Barnanpassat tal – interaktion

 • Upprepningar
 • Expansioner

 

Barnanpassat tal – kroppsspråk

 • Tät och intensiv ögonkontakt
 • Överdrivna ansiktsuttryck
 • Nickningar, huvudskakningar och pekningar
 • Fysisk kontakt genom beröring, kramar och kyssar

 

Källa: Oscars föreläsning

OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning.

Vad letar du efter?