Utbildning och undervisning i förskolan (2)

Eidevald och Engdal 2018

Riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag från 1 januari 2020, varför det är nödvändigt att förskolans personal sätter sig in i den samt utvecklar rutiner för att genomföra barnkonsekvensanalyser (Barnombudsmannen, 2018) inför alla beslut som berör barnen. En sådan analys ska involvera alla barn som berörs av förslaget och bedömningen gälla för ett barns bästa, en grupp barns bästa eller barns bästa i allmänhet. Barnets eller barnens egna åsikter måste också komma fram. Konsekvensanalysen görs i flera steg och ska ligga till grund för att beslutet sätter barnets bästa i främsta rummet:

  1. Kartläggning
  2. Beskrivning
  3. Analys
  4. Prövning av barnets bästa
  5. Utvärdering

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Utbildning och undervisning i förskolan (1)

Eidevald och Engdal 2018

En modell för att analysera barns inflytande

Ett sätt att analysera barns inflytande är beskrivet av Shier (2001) i en modell i fem steg:

  1. Att bli lyssnad på
  2. Att få stöd i att uttrycka sina åsikter
  3. Att barns åsikter ska tas under övervägande
  4. Att barn blir delaktiga i beslutsprocessen
  5. Att barn delar makt och beslutsfattande med vuxna

 

Modellen kan bli aktuell att använda i en rutinsituation där det ofta uppstår tjat och protester, till exempel i samband med måltid.

 

OBS! Det här ingick i min förskollärarutbildning.

Nosa på nätet – lärarhandledning

mars 15, 2019 - 18:38

Klicka här eller HÄR för att ladda ner filen

Tips från min VFU VT-19 (22 februari – 20 mars). Åldersgrupp: 1-3 år.

Mall – didaktisk planering

februari 9, 2019 - 21:44


Utvärdering/uppföljning & planering

Tips från min fantastiska VFU VT-18 (22 mars – 11 april). Åldersgrupp: 1-2.5 år

Barnens individuella utvecklingsmål

Tips från min fantastiska VFU VT-18 (22 mars – 11 april). Åldersgrupp: 1-2.5 år

Tycka om-lista

Tips från min fantastiska VFU VT-18 (22 mars – 11 april). Åldersgrupp: 1-2.5 år

Vad letar du efter?